ΧΟΑΝΕΣ ΕΠΑΓΩΓΗΣ (ΦΟΥΣΚΕΣ)

Χαρακτηριστικά:

  • Ανοξείδωτη Λαμαρίνα 0,8 χιλιοστό AISI 304 18/8.
  • Ανοξείδωτη βάση στήριξης φίλτρων 50Χ50.
  • Εξαγωγή λαδιών.
  • Οπές εξαγωγής Φ20 – Φ30 μία η περισσότερες.

 

Οι Φούσκες διαμορφώνονται ως εξής: 

  • Κοπή της λαμαρίνας στις ανάλογες διαστάσεις. 
  • Στρατζάρισμα της λαμαρίνας. 
  • Συγκόλληση με Αργκόν, του σώματος.
  • Καθάρισμα κολλήσεων.
  • Γυάλισμα κολλήσεων και επιφανειών.